Efektywne wdrożenia -
zrobimy to, co trzeba
- i nic więcej.

 

Jeżeli potrzebujemy wypłacić wynagrodzenie pracownikowi po ustaniu okresu zatrudnienia (pracownik zwolniony), to zwykłymi metodami nie da się tego zrobić. Przydzielenie dodatku po dacie zakończenia pracy jest nieskuteczne. Trzeba się z tym zgodzić. Przecież ten składnik nie przysługuje za okres po dacie zatrudnienia, a zwykle za ostatni miesiąc zatrudnienia.

Po uznaniu tej logiki za słuszną sprawa staje się prosta. Jeżeli przykładowo pracownik zakończył umowę o pracę 13.10.2015, a w listopadzie wypłacamy mu odprawę emerytalną, to odprawę przypisujemy za okres ostatniego dnia zatrudnienia, czyli na październik. W opcjach naliczania zmieniamy jednak okres, którego naliczanie dotyczy. Cofamy o 1 miesiąc do października. Wypłata ma miejsce w listopadzie, ale dotyczy składnika wynagrodzeń przysługującego za październik. Daje to dodatkowo tę zaletę, że nie ma problemu wyboru miesięcy, z których odprawę naliczamy. Będą to trzy miesiące poprzedzające ustanie zatrudnienia, a nie trzy miesiące wstecz od daty wypłaty.

Alternatywnie w opcjach naliczania listy płac wskazujemy liczbę miesięcy wstecz, czyli w tym przypadku 1.

Dodatek Odprawa emerytalna należy dodać pracownikowi dopiero po zatwierdzeniu październikowej listy płac, na której tej odprawy nie było. To również wydaje się logiczne. Program można ustawić również tak, by odprawę dało się zaplanować i wprowadzić już wcześniej, ale zostawmy takie prace wdrożeniowcom. Tutaj podaję rozwiązanie, które działa na standardowych ustawieniach programu, również na wersji srebrnej.

 

Symfonia

© Bonsoft Jarosław Czekalski