Efektywne wdrożenia -
zrobimy to, co trzeba
- i nic więcej.

 

Problem opisany 17.03.2008

Firma Sage Symfonia rozesłała klientom rozwiązanie tego problemu. Można postąpić wedle tamtej instrukcji, ale jest także prostsze rozwiązanie: pootwierać okresy podatkowe.

  1. Okresy, zakładka Miesiące-lata

  2. Rozwinąć 2008 podatkowy

  3. Jeżeli widnieją tu jakieś zamknięte książeczki, to należy je otworzyć: prawy przycisk, Otwórz okres

Standardowo w oknie Okresy aktywna jest zakładka Podział na lata. Są tam widoczne zakładane przez nas okresy, np. okresy podstawowe. Te okresy muszą pozostać zamknięte i nie należy ich otwierać w związku z opisanym tu problemem. Na zakładce Miesiące-lata mamy dostęp do wewnętrznych okresów Symfonii, które są tworzone automatycznie. Okresy podatkowe można i należy otworzyć. Nie przynosi to żadnych negatywnych konsekwencji poza nieco wolniejszym sporządzaniem PIT-ów.

Okresy podatkowe ulegają zamknięciu wtedy, gdy program po zamknięciu okresu podstawowego zadaje pytanie: Czy chcesz zamknąć także okres podatkowy?. Na to pytanie najlepiej odpowiadać Nie.

 

Symfonia

© Bonsoft Jarosław Czekalski