Efektywne wdrożenia -
zrobimy to, co trzeba
- i nic więcej.

 

Problem opisany 05.06.2008

Problem pojawia się wtedy, gdy dzień 02.05.2008 w kalendarzu Firmy nie został oznaczony jako Święto. Rozwiązania są dwa:

 1. Jeżeli w Firmie zaznaczyliśmy 02.05.2008 jako dzień wolny, ale nie jako dzień świąteczny, to należy to zmienić. Dzień 02.05.2008 należy zainicjalizować jako święto.
 2. Jeżeli w Firmie w ogóle nie zaznaczyliśmy 02.05.2008 jako dzień wolny, ponieważ ustalamy dzień wolny indywidualnie, to trzeba postąpić w bardziej wyszukany sposób, opisany poniżej.
  1. Przycisk Firma (z globusem)

  2. Zakładka Kalendarz

  3. Prawy przycisk na dniu 02.05.2008, Inicjalizacja kalendarza

  4. Wzorzec czasu pracy: wybrać Święto (w katalogu Wzorce dni / Dni wolne)

  5. Ustawić kulkę na Priorytet wskazany jawnie i wpisać liczbę 100.

  6. Zapisz. Uwaga: klawisza Zapisz nie wolno nacisnąć więcej niż jeden raz.

  7. Jeżeli okienko Inicjalizacja kalendarza... nie zamknęło się samoczynnie, to zamykamy je przyciskiem Zamknij

  W wyniku tego postępowania w kalendarzu firmy dzień 02.05.2008 zostanie oznaczony jako dzień wolny, świąteczny. Dzięki ustawieniu niskiego priorytetu (100) nie zostanie to jednak przeniesione do pracowników, a zmniejszy jedynie normatywny czas pracy. U pracowników, którzy w tym dniu pracują, pojawi się nad białą kratką oznaczającą dzień roboczy - czerwona belka. Nie powinna ona jednak mieć wpływu na obliczenie wynagrodzenia.

Zastosowanie sposobu A lub B umożliwi prawidłowe naliczenie wynagrodzenia za nadgodziny. Pensja zostanie podzielona przez 19, a nie przez 20.

 

Symfonia

© Bonsoft Jarosław Czekalski