Efektywne wdrożenia -
zrobimy to, co trzeba
- i nic więcej.

 

Problem opisany 28.04.2011

W przypadku, gdy ubezpieczony dostarczy zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, po upływie 7 dni od daty jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25%, począwszy od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.

Jak zastosować ten przepis w Symfonii? Nie ma automatycznego rozwiązania tego problemu. Po prostu podczas realizowania zdarzenia Choroba (lub podobnego), gdy wyświetli się okno z Rozliczeniem zasiłku, należy odpowiednio obniżyć wartość w polu kwota brutto zasiłku.

rozliczenie zasiłku

 

Symfonia

© Bonsoft Jarosław Czekalski