Efektywne wdrożenia -
zrobimy to, co trzeba
- i nic więcej.

 

Problem opisany 04.05.2011

W poprzedniej wersji programu, 2010.1.b, program naliczał koszty uzyskania przy umowach z art. 13 pkt. 7 (m.in. wynagrodzenia rad nadzorczych) na podstawie elementu "miesięczne koszty uzyskania ustawowe". Wartość tego elementu ustawiona była w firmie na 111,25, gdyż była to jednocześnie wartość kosztów uzyskania przy umowie o pracę. Tak więc bez dodatkowych ustawień koszty uzyskania wyliczały się w standardowym przypadku jako 111,25.

Od wersji 2011 nastąpiła zmiana i wartość kosztów uzyskania przy tych umowach jest zerowa. Wynika to z tego, że obecnie wartość kosztów uzyskania pobierana jest z innego elementu, "miesięczne koszty uzyskania ustawowe UCP z art.13". Element ten standardowo nie ma żadnej wartości i stąd wynik: 0. Łatwo można przywrócić poprzednie zachowanie programu poprzez ustawienie wartości tego elementu w Firmie, w danych kadrowych, w zestawie Parametry podatkowe / ustawowe. Ustawiamy wartość na okres bieżącego roku, a w kolejnym roku trzeba pamiętać o ponownym wypełnieniu tej wartości.

Ustawienie kosztów uzyskania na wartość podwyższoną dla danego pracownika jest nieco trudniejsze, jeżeli chcemy to zrobić na stałe. Wymaga to dodatkowej konfiguracji. Bez dodatkowej konfiguracji pozostaje rozwiązanie ręczne, czyli poprawienie kwoty kosztów w Rozliczeniu umowy z art.13 pkt 7.

 

Symfonia

© Bonsoft Jarosław Czekalski