Efektywne wdrożenia -
zrobimy to, co trzeba
- i nic więcej.

 

Problem opisany 13.05.2011

Program Symfonia Kadry i Płace umożliwia rozliczanie zasiłku chorobowego u osób wykonujących umowy zlecenia. Przeprowadza się to w następujący sposób:

 1. W bieżącym miesiącu muszą istnieć oddzielne okresy: podstawowy oraz umowy cywilno-prawne. Jeżeli dotychczas wszystko łączyło się w okresie podstawowym, to należy utworzyć osobny okres na umowy zlecenia. W okresie umowy cywilno-prawne wykazywane będą wynagrodzenia z tytułu przepracowanej umowy, natomiast zasiłki chorobowe rozliczane będą w okresie podstawowym.
 2. Jeżeli pracownik nie ma jeszcze wprowadzonego bilansu chorobowego, to musimy to zrobić w następujący sposób:
  1. Otwieramy pracownika, zakładka Dane kadrowe, zestaw Urlopy, Zasiłki / Choroby
  2. Bilans chorób pracownika, Dodaj daną. Datę początkową ustawiamy na początek miesiąca, w którym zachorował. Datę końcową zostawiamy pustą.
  3. Zapisz
 3. Otwieramy pracownika, zakładka Kalendarz, Dodaj zdarzenie - wprowadzamy zdarzenie Choroba w standardowy sposób, lecz na razie nie zatwierdzamy go. nie zatwierdzamy
 4. Zakładka Akcje, wyłączamy akcje
  • Przypisanie do wzorca - Potrącenie wynagrodzenia za zasiłki
  • Wyznaczenie podstaw zasiłku
 5. zatwierdz
 6. Pojawi się okno z Rozliczeniem zasiłku. W tym wypadku podstawa nie wylicza się w Symfonii automatycznie i trzeba wprowadzić ją ręcznie w kratce (UCP) podstawa za dzień. Wpisujemy stawkę 100% po odjęciu składek społecznych. finansowane przez zakład ustawiamy na Nie. Zapisz.
 7. Weryfikujemy ekran płac pracownika w okresie podstawowym. Zamykamy okno pracownika.
 8. Przeglądając listę pracowników w okresie podstawowym zauważymy przy nazwisku pracownika tylko jedną ikonę: siatka. Specjalną listę płac zasiłków chorobowych dla zleceniobiorców drukujemy właśnie w oparciu o tę ikonkę. Można posortować listę pracowników według kolumny z ikonkami i zaznaczyć wszystkich z "siatką". Wydruk można zrobić w oparciu o zwykły zestaw do listy płac z umowy o pracę albo stworzyć specjalny okrojony zestaw na te potrzeby. Pamiętamy o ograniczeniu wydruku do okresu podstawowego.

Deklaracja PIT-11 wykaże zasiłki chorobowe w pierwszej pozycji, tam gdzie zwykle znajdują się wynagrodzenia z umów o pracę i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

 

Symfonia

© Bonsoft Jarosław Czekalski