Efektywne wdrożenia -
zrobimy to, co trzeba
- i nic więcej.

 

Problem opisany 16.06.2011

W programie Symfonia Kadry i Płace może się zdarzyć, że spowalnia się otwieranie i przełączanie zakładek pracownika. Objawia się to długim okresem oczekiwania na pojawienie się zakładki Wynagrodzenia, np. po wprowadzeniu zdarzenia do kalendarza lub modyfikacji danych kadrowych. Czasami problem rozwiązuje wymuszenie przeliczenia elementów kadrowych związanych z urlopem. Można to przeprowadzić w taki oto sposób:

 1. Podświetlić dowolnych dwóch pracowników.
 2. Prawy przycisk, Operacje zbiorcze / Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych.
 3. Wybrać następujące parametry:
  • Zestaw: Urlopy i ekwiwalenty
  • Element (na prawo od zestawu): Obliczanie podstawy dla urlopów kontynuowanych
  • Przeglądaj dane od: puste do puste
  Powinno to wyglądać tak: parametry
 4. Zamknąć okienko zbiorczego wprowadzania.
 5. Zaznaczyć wszystkich pracowników etatowych i ponownie otworzyć Zbiorcze wprowadzanie.... Po ustawieniu odpowiednich parametrów w punkcie 3, teraz przeliczenie wykona się już dla wszystkich pracowników. Może to trochę potrwać, nawet godzinę. Kiedy wszystko już się wczyta, można zamknąć to okienko.
 6. Przeliczenia się dokonały. Program powinien przyśpieszyć
 

Symfonia

© Bonsoft Jarosław Czekalski