Efektywne wdrożenia -
zrobimy to, co trzeba
- i nic więcej.

 

Problem opisany 14.09.2011

Zgodnie z "ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikówi płatników oraz niektórych innych ustaw" numer NIP dla osób fizycznych zostaje zniesiony od 01.01.2012 (art. 67). Jedynym identyfikatorem podatkowym tych osób pozostanie numer PESEL. Już od 01.09.2011 nie można domagać się od osób fizycznych podawania numeru NIP (art. 69). Do końca roku 2012 można jeszcze używać starych druków (art. 74), do wyczerpania nakładów, jednak prawidłowe jest niewypełnianie pola NIP.

Można się spodziewać, że wkrótce pole NIP zniknie ze wszystkich dokumentów generowanych przez programy Symfonia. Do czasu aktualizacji programu dość dobrym wyjściem wydaje się zamknięcie okresu obowiązywania numeru NIP w danych kadrowych pracownika. Nie jest to może konieczne, ale dla chętnych jest następująca instrukcja (przed rozpoczęciem proszę o przeczytanie całości):

 1. Pracownicy, podświetlić wszystkich pracowników.
 2. Prawy przycisk na podświetlonej grupie, Operacje zbiorcze, Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych.
 3. Zestaw: Pracownik (u góry, w grupie Dane osobowe pracownika).
 4. Element: NIP (na prawo od zestawu)
 5. od: 2011-09-01 do: puste. (Nie wpisujemy nic w polach Przeglądaj dane od, do - te mają pozostać puste)
 6. Dodaj wartość, Wszystkim
 7. Zapisz. Spowoduje to dodanie wszystkim pracownikom nowej wartości, przy pozostawieniu starej do 31.08.2011.
 8. Prawy przycisk na pierwszym NIP-ie pierwszego pracownika, Zbiorcza zmiana wartości.
 9. Wypełniamy pola okienka dialogowego "Zbiorcza zmiana wartości elementu":
  1. Ustal wartość na: 0000000000
 10. Pozostałe nie powinny wymagać zmiany, według rysunku:
 11. Wykonaj. Dla każdego pracownika trzeba teraz nacisnąć Tak (enter), żeby zaakecptować niepoprawny numer NIP.
 12. Niestety ustawiamy tutaj wartość 0000000000 zamiast pustej, bo tylko tak można zrobić przy użyciu operacji zbiorczej. Najlepiej byłoby zera wykasować (klawisz Delete), ale trzeba to już zrobić ręcznie. Po każdym Delete można zejść strzałką w dół do następnej wartości (tej obowiązującej od 01.09.2011) i tak dalej. Osoby zainteresowane nabyciem raportu, który czynność likwidacji NIP przeprowadzi w pełni automatycznie, proszę o kontakt email.

Zastosowanie tej instrukcji spowoduje zniknięcie wartości NIP-u ze wszystkich dokumentów. Pola oznaczone "NIP:" pozostaną na tych dokumentach, ale będą niewypełnione. Dokumenty generowane z datą poprzedzającą 01.09.2011 będą miały nadal poprawny NIP pracownika.

Ustawa oraz proponowane tu przeważnie nie mają wpływu na numer NIP płatnika składek, czyli pracodawcy. Ten numer nadal będzie na dokumentach figurował. Jeżeli jednak płatnik składek nie jest podatnikiem VAT, to można ten numer również zamknąć z dniem 31.08.2011, w danych kadrowych firmy.

Powyższe wnioski to moja prywatna interpretacja, którą warto zweryfikować we własnym zakresie. Jeżeli moja interpretacja jest błędna, to bardzo proszę o email.

 

Symfonia

© Bonsoft Jarosław Czekalski