Efektywne wdrożenia -
zrobimy to, co trzeba
- i nic więcej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1428, nie ma już obowiązku umieszczania napisu Faktura VAT na fakturze. Można więc zmienić ten tekst na wystawianych dokumentach poprzez następujące działania w programie Handel:

  1. Zalogować się jako Admin
  2. Wejść w Ustawienia / Typy dokumentów / Dokumenty sprzedaży / Sprzedaż VAT
  3. Otworzyć żądany typ dokumentu, np. FVS
  4. Zmienić nazwę i opis, usuwając z nich człony "VAT".
    ustawienia nazwy
  5. Gdyby na starych dokumentach wciąż pojawiał się napis VAT, można wymusić zmianę napisu poprzez zmianę opcji wydruku. Należy w tym celu zaznaczyć haczyk Drukuj opis typu jako nazwę dokumentu. Opcja ta dostępna jest w okienku dialogowym ustawień wydruku, tuż przed wykonaniem wydruku (o ile zaznaczono Pokazuj ustawienia raportu).

    ustawienia wydruku

  6. W podobny sposób można zmienić napis na fakturze Pro Forma, by wyeliminować z niego słowo "Faktura". W wersji 2013 jest możliwość drukowania zamówień (czyli również pro form) bez stopki VAT. We wcześniejszych wersjach pozostaje jedynie przekreślić ręcznie stopkę VAT, by uniknąć pomyłki z fakturą.
 

Symfonia

© Bonsoft Jarosław Czekalski