Efektywne wdrożenia -
zrobimy to, co trzeba
- i nic więcej.

 

W artykule tym opisane jest standardowe podejście do zagadnienia importu dokumentów z innego systemu do programu FK. Przedstawione są tu generalne wymagania dla plików (lub innych źródeł) danych. W indywidualnych przypadkach można zrezygnować z części szczegółów. Zadecydować o tym może zleceniodawca, który wie, że w jego przypadku rozróżnianie, np. typów rejestrów VAT, nie jest wymagane. Ostateczna liczba potrzebnych elementów jest więc z reguły mniejsza niż wymieniony niżej zestaw.

Dane dokumentu typu faktura niezbędne do wprowadzenia do FK:

dane ogólne dokumentu

 1. data dokumentu
 2. data sprzedaży
 3. data wpływu (tylko dla zakupu)
 4. typ dokumentu (np. FVS, FVZ, FVS1, FVS2 itp.)
 5. miesiąc sprawozdawczy (czyli data, do której zaliczamy koszty/przychody; jeżeli nie będzie podana, Symfonia weźmie datę dokumentu)
 6. kwota netto
 7. kwota netto w walucie
 8. kwota vat
 9. kwota vat w walucie
 10. kwota brutto
 11. kwota brutto w walucie
 12. termin płatności
 13. nr dokumentu (własny, czyli przy zakupie: obcy)
 14. opis dokumentu - opcjonalnie
 15. nr dokumentu korygowanego (dla korekt)
 16. data dokumentu korygowanego (dla korekt)
 17. id_kontrahenta
 18. waluta
 19. kurs dla vat
 20. kurs dla pod. doch.

dane kontrahenta

 1. id
 2. nazwa
 3. skrót – unikalne, słowne oznaczenie, jeżeli jest taka możliwość
 4. nip
 5. kraj
 6. kod pocztowy
 7. miasto
 8. ulica
 9. nr domu
 10. nr lokalu

dane rejestru vat

 1. typ_abc (do rej. zakupu: A, B, C lub D - domyślnie A, czyli zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną)
 2. typ - dodatkowy opis rejestru na potrzeby ewentualnego rozróżnienia w FK
 3. data wejścia do rejestru – gdy brak, ustalimy na podstawie dat dokumentu
 4. stawka
 5. netto
 6. vat

dane o dekretacji

 1. typ (np. SW - sprzedaż wyrobów, ST - sprzedaż towarów, ZT - zakup towarów, ZK - zakup w koszty)
 2. kwota

Najprostszym rozwiązaniem byłoby ujęcie wszystkich ww. pól w jednej linii. Zawsze można to zrobić z danymi dokumentu i kontrahenta.

Co do zapisów rejestru vat, to też można wprowadzić jakąś stałą liczbę pól do opisu poszczególnych rejestrów. Np. netto22, vat22, netto7, vat7, netto3, vat3, netto0, nettoZw, dataRej

Bardziej uniwersalne rozwiązanie, to oznaczenie linii vatu przez pierwsze pole VAT i następnie wypisanie pól jak w opisie "dane rejestru vat". Dla każdej stawki tworzymy oddzielną linię.

Podobnie postępujemy z opisem przychodu/kosztu, jeżeli na jednej fakturze dopuszczamy wystąpienie kilku różnych kont przychodowych.

Format pliku to najprościej jedna linia = jeden rekord z określonym separatorem, np. {tab}.

 

Symfonia

© Bonsoft Jarosław Czekalski